1500 yılında Ulu Bürüngüz Köyü


http://bunyan38.blogspot.com/2009/06/koramaz-dagnn-eteklerinde-prenslerin.html

Bloğumuzun yukarıdaki linkinde Büyük Bürüngüzle ilgili geniş bilgiler verilmitir.

1500 yılında Ulu Bürüngüz Köyü

1500 yılında tahmini nüfusu 517, 1520 yılınd ise 565’tir. Köyün balıca gelir kaynakları, mahsül olarak arpa, buğday, meyve, ceviz ve keten idi. Arıcılık ve hayvancılık yapılan köyde 4 tane bezirhane bulunuyordu. Ayrıca Ulu Bürüngüz köyü, Şah Hatun Binti Hızır vakfına vakfedilmişti. Ulu Bürüngüz köyündeki mülk sahibi ise Verese-i Sadık’tır. Büyük Bürüngüz’de İki Cami

1. Daniş Ali Bey Camii Camii ve çeşmesi ile birlikte 16. yüzyıl Osmanlı eseridir. Yan yana iki büyük kemerli, tonozlu namaz kılam mahalli bulunan caminin iki salonunda mihrabı vardır. Cümle giriş salonunun içindeki kapının üzsütnde iki kitabe mevcuttur. Bunlar h.996 ve 997 tarihlidir. Buradan da 1587 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Caminin hemen karşısındaki çeşmenin kitabesi kitabesi okunmaktadır:

“Nigabı köhnesin tecdit edip bir zatı zişan Muhammedle müsemma hem muhasıl havace divan Salayi aynı kevserden taraved buldu atşân Ola ecdadı ensabı maharen afv ü gafran Gılup tarihi itmamün düşürdü kilki Osman Hesabı böyle cari fihima aynanı tecriyan 981”

2. Alaüddevle Bey Camii / Mescidi

H.999, M.1591 yılında yapılmış bir Osmanlı eseridir. Kapısının üzerindeki kitabesi okunamamıştır. Mescidin H.999 yılında Aziz ve Emir Mahmud isimli kimseler tarafından yapıldığını anlatan kuzey tarafında ikinci bir kitabe daha mevcuttur.

Takviye kemerli, tek tonozdan ibaret, kapısı mukarnaslıdır. Kesem yonu taştan yapılmıştır, çatısına taş merdivenle çıkılır. Giriş kapısı nişlerle süslü ve iki sütunludur. Halk, mescidin önünde bulunan isimsiz mezarın Dulkadirli beylerinden Alaüddevle’ye ait olduğunu söylemektedir ve caminin adının da Alaüddevle camii olduğunu ifade etmektedir.

Bürüngüz'de tarihi kayıtlarda adı geçen iki hanım:

Şah Hatun

“Samağırlıların reisi Hızır Bey’in kızı ve Eretna Emirlerinden Hacı İbrahim’in hanımı olduğu söylenen Şah Hatun, günümüzde Kayseri’de Pamuk Hanı olarak bilinen, daha önce Pembe Han diye adlandırılan Kapan Hanını yaptırmıştır.

Belki de Şah Hatun’un asıl ismi “Penbe” olduğu için bu hana Penbe Han adı veriliyordu. 1520 tarihinde tapu tahrir defterinde kayıtlı vakıfların sahiplerinden biri de Hızır kızı Şah Hatun olup Ulu Bürüngüz köyü vakıf malları arasındadır.

Fatma Hanım

Bünyan ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz köyünde bir Meydan Çeşmesi bulunmaktadır. Kitabesinden 1573 yılında onarıldığı anlaşılan çeşmenin kitabesinde okunabilen bölümlerde “Fatıma” adı geçmektedir.

Bundan hareketle, çeşmeyi onaran kişini Fatma Hanım adlı birisi olduğu anlaşılmaktadır.

Yazar:Burhanettin Akbaş

Fotoğraf: Burhanettin Akbaş,Hazal Akbaş
Yorum Gönder

Popüler Yayınlar